Γυαλιστική πλακών

Γυαλιστική πλακών - MP-CS16-2000/2200

Τεχνικά Χαρακτηριστικά


 • Working Width: mm 2200
 • No. of Heads: set 16
 • Working Thickness: mm 10-100
 • Main Motor Power: kw 15x4 11x12
 • Diameter of Polishing Plate: mm 520
 • Belt Power: kw 3
 • Swinging Power of the Beam: kw 8
 • Cleaning Power: kw 0.75
 • Blowing Power: kw 4
 • Water Consumption: L/min 25
 • Speed: M/min 0-3
 • Total Power: M/min 213.18
 • Total Weight: kg 26000
 • Length: mm 11700
 • Width: mm 4000
 • Height: mm 2600

Γυαλιστική πλακών - GP-CS16-2000/2200

Τεχνικά Χαρακτηριστικά


 • Working Width: mm 2200
 • No. of Heads: set 16
 • Working Thickness: mm 10-60
 • Main Motor Power: kw 15
 • Diameter of Polishing Plate: mm 510
 • Belt Power: kw 4
 • Swinging Power of the Beam: kw 8
 • Cleaning Power: kw 0.75
 • Blowing Power: kw 4
 • Water Consumption: L/min 25
 • Speed: M/min 0-2.5
 • Total Power: M/min 265
 • Total Weight: kg 30000
 • Length: mm 11700
 • Width: mm 4000
 • Height: mm 2900